Wednesday, 30/11/2022 - 17:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thường Lạc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

Áp dụng từ ngày 22/01/2018

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 (BUỔI SÁNG) ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

9A1

9A2

TD

2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

 

 

2

MT( MẠNH)

AV(THU)

VĂN (UYÊN)

LÝ (MÃI)

TOÁN (VÂN)

TIN (PHÚC)

7A1

 

3

CN (TÂN)

TOÁN (VÂN)

VĂN (UYÊN)

MT( MẠNH)

TIN (PHÚC)

CN (MÃI)

7A2

 

4

TOÁN (VÂN)

LÝ (MÃI)

TIN (PHÚC)

VĂN (UYÊN)

LÝ (TÂN)

SỬ (OANH)

 

 

5

GDCD(NGỌC)

TIN (PHÚC)

CN (MÃI)

VĂN (UYÊN)

SỬ (OANH)

LÝ (TÂN)

 

 

3

1

TIN (PHÚC)

NHẠC(BƯỚC)

ĐỊA (GIAO)

AV(THU)

HÓA (TÊ)

TOÁN (VÂN)

 

8A1

2

AV(THU)

TOÁN (VÂN)

TIN (PHÚC)

NHẠC(BƯỚC)

SỬ (OANH)

HÓA (TÊ)

 

8A3

3

NHẠC(BƯỚC)

TIN (PHÚC)

SỬ (OANH)

ĐỊA (GIAO)

TOÁN (VÂN)

AV(THU)

 

 

4

ĐỊA (GIAO)

AV(THU)

NHẠC(BƯỚC)

TIN (PHÚC)

TOÁN (VÂN)

SỬ (OANH)

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

AV(THU)

CN (MÃI)

SINH (PHƯỢNG)

VĂN (UYÊN)

ĐỊA (NGHĨA)

VĂN (MINH)

7A3

 

2

SINH (PHƯỢNG)

VĂN (UYÊN)

AV(THU)

CN (MÃI)

SINH (RƠI)

VĂN (MINH)

7A2

 

3

VĂN (UYÊN)

AV(THU)

LÝ (MÃI)

SINH (PHƯỢNG)

NHẠC(BƯỚC)

ĐỊA (NGHĨA)

 

 

4

VĂN (UYÊN)

SINH (PHƯỢNG)

CN (MÃI)

AV(THU)

VĂN (MINH)

SINH (RƠI)

 

 

5

 

 

 

 

VĂN (MINH)

NHẠC(BƯỚC)

 

 

5

1

VĂN (UYÊN)

ĐỊA (GIAO)

AV(THU)

SỬ (OANH)

CN (MÃI)

GDCD(NGỌC)

 

8A2

2

VĂN (UYÊN)

SỬ (OANH)

GDCD(NGỌC)

CN (MÃI)

VĂN (MINH)

AV(THU)

 

8A1

3

SỬ (OANH)

CN (MÃI)

VĂN (UYÊN)

GDCD(NGỌC)

AV(THU)

VĂN (MINH)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

TOÁN (VÂN)

SINH (PHƯỢNG)

VĂN (UYÊN)

TOÁN (CHỌN)

VĂN (MINH)

SINH (RƠI)

 

 

2

TOÁN (VÂN)

VĂN (UYÊN)

SINH (PHƯỢNG)

TOÁN (CHỌN)

VĂN (MINH)

TIN (PHÚC)

 

 

3

TIN (PHÚC)

VĂN (UYÊN)

TOÁN (CHỌN)

SINH (PHƯỢNG)

TOÁN (VÂN)

VĂN (MINH)

 

 

4

SINH (PHƯỢNG)

TOÁN (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

TIN (PHÚC)

SINH (RƠI)

VĂN (MINH)

 

 

5

 

 

 

 

TIN (PHÚC)

TOÁN (VÂN)

 

 

7

1

TOÁN (VÂN)

MT( MẠNH)

AV(THU)

TOÁN (CHỌN)

LÝ (TÂN)

HÓA (TÊ)

7A1

8A2

2

AV(THU)

TOÁN (VÂN)

MT( MẠNH)

TOÁN (CHỌN)

HÓA (TÊ)

LÝ (TÂN)

7A3

8A3

3

CN (TÂN)

VĂN (UYÊN)

TOÁN (CHỌN)

AV(THU)

GDCD(NGỌC)

TOÁN (VÂN)

 

 

4

LÝ (MÃI)

GDCD(NGỌC)

TOÁN (CHỌN)

VĂN (UYÊN)

AV(THU)

TOÁN (VÂN)

 

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

GVCN

TÂN

MÃI

MẠNH

UYÊN

NGỌC

THU

Thọ

Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 (BUỔI CHIỀU) ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/01/2018

Thứ

Tiết

7A1

7A2

7A3

8A1

8A2

8A3

THỂ DỤC

2

1

CN (CƯỜNG)

VĂN (MINH)

AV (VÂN)

VĂN (MINH)

TIN (PHÚC)

TOÁN (CHỌN)

 

 

2

TIN (PHÚC)

VĂN (MINH)

CN (LỘC)

VĂN (MINH)

AV (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

 

 

3

AV (VÂN)

ĐỊA (NGHĨA)

VĂN (MINH)

SINH (RƠI)

TOÁN (CHỌN)

VĂN (MINH)

 

6A1

4

VĂN (MINH)

AV (VÂN)

VĂN (MINH)

NHẠC(BƯỚC)

ĐỊA (NGHĨA)

SINH (RƠI)

 

9A1

5

CC

CC

CC

CC

CC

CC

 

 

3

1

AV (VÂN)

TOÁN (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

TIN (PHÚC)

HÓA (PHƯỢNG)

CN (TÂN)

 

 

2

TIN (PHÚC)

TOÁN (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

AV (VÂN)

CN (TÂN)

HÓA (PHƯỢNG)

 

 

3

LÝ (TÂN)

NHẠC(BƯỚC)

AV (VÂN)

HÓA (PHƯỢNG)

TOÁN (CHỌN)

TIN (PHÚC)

6A3

 

4

TOÁN (VÂN)

TIN (PHÚC)

NHẠC(BƯỚC)

CN (TÂN)

AV (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

6A2

 

5

TOÁN (VÂN)

LÝ (TÂN)

TIN (PHÚC)

TOÁN (CHỌN)

NHẠC(BƯỚC)

AV (VÂN)

 

 

4

1

SINH (PHƯỢNG)

VĂN (MINH)

MT( MẠNH)

GDCD(NGỌC)

LÝ (MÃI)

VĂN (MINH)

 

 

2

GDCD(NGỌC)

VĂN (MINH)

SINH (PHƯỢNG)

AV (VÂN)

VĂN (MINH)

LÝ (MÃI)

 

 

3

VĂN (MINH)

AV (VÂN)

VĂN (MINH)

LÝ (MÃI)

GDCD(NGỌC)

ĐỊA (NGHĨA)

 

9A1

4

VĂN (MINH)

SINH (PHƯỢNG)

VĂN (MINH)

ĐỊA (NGHĨA)

MT( MẠNH)

AV (VÂN)

 

9A2

5

 

 

 

VĂN (MINH)

ĐỊA (NGHĨA)

MT( MẠNH)

 

 

5

1

SỬ (OANH)

SỬ (BÔNG)

SINH (PHƯỢNG)

MT( MẠNH)

VĂN (MINH)

SINH (RƠI)

 

 

2

MT( MẠNH)

SINH (PHƯỢNG)

AV (VÂN)

SỬ (OANH)

SINH (RƠI)

VĂN (MINH)

6A3

 

3

SINH (PHƯỢNG)

MT( MẠNH)

SỬ (BÔNG)

AV (VÂN)

SỬ (OANH)

VĂN (MINH)

6A4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

CN (CƯỜNG)

TOÁN (VÂN)

TIN (PHÚC)

TOÁN (CHỌN)

CN (TÂN)

GDCD(NGỌC)

 

 

2

ĐỊA (NGHĨA)

TOÁN (VÂN)

GDCD(NGỌC)

TOÁN (CHỌN)

TIN (PHÚC)

CN (TÂN)

 

 

3

TOÁN (VÂN)

GDCD(NGỌC)

LÝ (TÂN)

ĐỊA (NGHĨA)

TOÁN (CHỌN)

TIN (PHÚC)

 

 

4

TOÁN (VÂN)

CN (RƠI)

ĐỊA (NGHĨA)

TIN (PHÚC)

TOÁN (CHỌN)

SỬ (OANH)

 

 

5

SỬ (OANH)

TIN (PHÚC)

CN (LỘC)

CN (TÂN)

SINH (RƠI)

ĐỊA (NGHĨA)

 

 

7

1

AV (VÂN)

ĐỊA (NGHĨA)

SỬ (BÔNG)

VĂN (MINH)

HÓA (PHƯỢNG)

TOÁN (CHỌN)

 

 

2

ĐỊA (NGHĨA)

SỬ (BÔNG)

TOÁN (CHỌN)

HÓA (PHƯỢNG)

VĂN (MINH)

AV (VÂN)

 

 

3

NHẠC(BƯỚC)

AV (VÂN)

TOÁN (CHỌN)

SINH (RƠI)

VĂN (MINH)

HÓA (PHƯỢNG)

6A4

6A1

4

VĂN (MINH)

CN (RƠI)

ĐỊA (NGHĨA)

TOÁN (CHỌN)

AV (VÂN)

NHẠC(BƯỚC)

6A2

9A2

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

GVCN

THỌ

NGHĨA

BƯỚC

MINH

ÂU

RƠI

Âu

Thọ

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 129
Tháng 11 : 1.928
Năm 2022 : 12.662