Wednesday, 30/11/2022 - 17:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thường Lạc

Kế hoạch về việc triển khai các bước thực hiện xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018

Theo Công văn số 2279/SNV-CCVC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017 - 2018 của huyện Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch triển khai các bước thực hiện xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Các bước thực hiện

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

- Từ ngày 05/01/2018 đến ngày 09/01/2018, thành lập Hội đồng xét tuyển và Họp hội đồng lần thứ nhất.

+ Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức;

+ Kiểm tra, tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển (báo cáo Sở Nội vụ).

- Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 12/01/2018, gửi thông báo triệu tập triệu tập thí sinh về thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển cho thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và họp Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức phân công xây dựng bộ đề và thang điểm phỏng vấn.

- Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 30/01/2018, niêm yết danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển, công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Hồng Ngự và Phòng Giáo dục và Đào tạo để người dự tuyển đối chiếu thông tin, tiếp nhận phản ánh và điều chỉnh, sửa chữa những sai sót thông tin của người dự tuyển (nếu có).

- Ngày 01/02/2018 tổ chức phỏng vấn:

+ Niêm yết danh sách những người dự tuyển tại phòng kiểm tra, sát hạch (trước thời gian phỏng vấn 01 ngày).

+ 7 giờ 30 phút: Khai mạc - phổ biến nội quy buổi kiểm tra, sát hạch.

+ 8 giờ: Tổ chức phỏng vấn: Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức phỏng vấn chấm điểm trực tiếp.

- Từ ngày 02/02/2018 - 06/02/2018: Tổng hợp kết quả điểm xét tuyển của người dự tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn thông qua Hội đồng xét tuyển (họp lần 2).

- Ngày 07/02/2018: Báo cáo kết quả với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

- Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 28/02/2018, niêm yết kết quả xét tuyển, tiếp nhận kiến nghị phúc khảo về kết quả xét tuyển (nếu có).

-Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 14/3/2018, thành lập Ban phúc khảo, chấm và công bố kết quả phúc khảo.

- Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 15/3/2018, Họp hội đồng xét tuyển lần thứ ba. Thống nhất kết quả xét tuyển và báo cáo kết quả với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

- Trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả xét tuyển, sau khi thực hiện niêm yết theo quy định.

- Sau khi nhận được kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ (trong thời hạn 10 ngày), thực hiện các bước sau:

+ Công khai kết quả phê duyệt (gửi thông báo cho người trúng tuyển).

+ Công khai chỉ tiêu trước khi khai mạc.

+ Khai mạc tuyển dụng và phân công nhiệm vụ.

+ Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định phân công.

2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện, thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017 - 2018 và các bước thực hiện xét tuyển đảm bảo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Huyện để chỉ đạo thực hiện./.

Tải file tại đây: /upload/25892/fck/files/201-kh%20thoi%20gian%20xet%20tuyen_signed.pdf

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 129
Tháng 11 : 1.928
Năm 2022 : 12.662